Client: ACSTELL

L’ACSTELL es l’Agrupació de Colles Sardanistes de les Terres Lleidatanes i està format per totes les colles en actiu de les comarques de Lleida. Les seves funcions són les d’organitzar i coordinar el campionat de Colles de la Terra Ferma a més a més de fomentar, ensenyar i promocionar la Sardana en el territori en el què actúa.

Per tal de fer més visible la tasca d’aquesta agrupació, varem dissenyar una marca molt visible amb colors que defineixen clarament l’identitat nacional i mostrant una versió simplificada d’una rotllana oberta, per incidir en l’aspecte inclusiu, aplicant-la després a una papereria bàsica.