Client: Diversa Audiovisual

Disseny de cartell per a l’exhibició en sales de cinema de la pel·lícula Techo y comida.