Client: Comercial Calefacció Soldevila

Comercial Calefacció Soldevila és una empresa que es dedica a la venda i distribució de material per a calefacció. Per a la realització de la identitat corporativa vàrem fer servir les inicials del nom per a crear ones de calor (amb les C de Comercial Calefacció) que transmetessin l’activitat principal de l’empresa, donant una importància major a la S de Soldevila (part diferenciadora del nom).