Client: Projecte personal

Els equips esportius, especialment els de futbol, s’han convertit en marques comercials potents i per tant, l’escut ha passat de ser simplement un identificador per a l’afició a ser una marca. És per això que actualment molts equips de futbol a escala mundial han decidit renovar els seus escuts i fer-los molt més forts, senzills i identificables.

Això mateix hem volgut fer com a projecte personal amb l’escut de l’equip de futbol de la nostra ciutat, simplificant i actualitzant per adequar-lo a les necessitats del segle XXI, aportant-li uns valors i una força que anteriorment no tenia.