Client: Instalaciones UDE

Instalaciones UDE és una empresa de fontaneria, instal·lació i reparació de gas, calefacció, aire condicionat i fred industrial, amb una forta implantació al territori de Lleida.

Les nostres actuacions sobre aquesta empresa van ser dotar-la d’una identitat corporativa senzilla, fàcilment representable i que definís clarament dos elements, el fred i la calor, incidint en la tasca que ells fan sobre aquests elements (proporcionant calor sobre el fred i fred sobre la calor).