Client: Grues Minguella

Disseny i desenvolupament de pàgina web amb catàleg de projectes per a Grues Minguella.