Client: fDisk

fDisk és una empresa que ofereix serveis de hosting per la que vàrem fer un restyling de la imatge corporativa i desenvoluparem la seva aplicació en la papereria bàsica.