Client: Infosystem

Infosystem és una empresa dedicada a la venda, reparació i manteniment de sistemes informàtics. La nostra tasca per aquesta empresa era dotar-la d’una identitat corporativa, aplicar-la a la papereria d’empresa, flota de vehicles i decoració de l’establiment.