Client: Mi Soluzion

Mi Soluzion és una empresa que ofereix serveis de software de gestió empresarial per la que vàrem fer la imatge corporativa.