Client: Sensacions bistronòmic

Disseny de la imatge corporativa, aplicació a papereria bàsica, carta restaurant i retolació interior i exterior per a Restaurant bistronòmic Sensacions.